چاپ تراکت های طراحی شده در ژورگراف

تعرفه چاپ

تراکت – فلایر

تراکت یا فلایر یک برگ در قطع کوچک است حاوی مشخصات و اطلاعات یک محصول ، خدمات و یا اطلاع رسانی برای یک رویداد همانند فروش ویژه ، افتتاحیه و …

استفاده از گرافیک زیبا و اصولی و همچنبن متریال مناسب برای چاپ تراکت بسیار موثر و کارآمد است .


تعرفه طراحی تراکت

چاپ تراکت

 

 

 

تعرفه قیمت چاپ

محاسبه قیمت چاپ

تعرفه قیمت طراحی

نمونه طرح های آماده