پاکت رادیولوژی

پاکت رادیولوژی متناسب با نوع رادیوگرافی از سایز های مختلفی برخوردار است. پاکت رادیولوژی استاندارد علاوه بر محافظت رادیوگرافی در برابر نور خورشید باید از خمیدگی فیلم نیز جلوگیری نماید.

استفاده از نوع کاغذ ، انتخاب طرح جذاب ، چاپ و صحافی با کیفیت برای پاکت بطور غیر مستقیم تاثیر مطلوب و مثبتی را به مخاطب شما انتقال می دهد.

پاکت رادیولوژی | طراحی و چاپ شده در ژورگراف

تعرفه طراحی پاکت رادیولوژی


تعرفه طراحیطراحی ست کامل ( 2 سایز پاکت ، 2 فرم ، سرنسخه ، کارت ویزیت )

طراحی پاکت رادیولوژی

تغییر سایز پاکت طبق طرح اصلی

طراحی فرم پذیرش

طراحی کاور آزمایشگاه

طراحی طرح پیشنهادی

تعداد اصلاح طرح

Plan A

business

3.000.000 تومان

1.500.000 تومان

هر مورد 400.000 تومان

هر مورد 400.000 تومان

1.500.000 تومان

2 اتود

3 مرحله

Plan B

premium

5.000.000 تومان

3.000.000 تومان

هر مورد 1.000.000 تومان

هر مورد 1.000.000 تومان

3.000.000 تومان

3 اتود

3 مرحله

مطالب مرتبط