سالنامه ژورگراف

سالنامه سفیر ژورگراف امسال در قطع وزیری چاپ و تولید گردیده است. سالنامه 1402 سفیر با جلد ساده ولی جذاب مخاطبین خاص خود را دارد. سررسید سفیر بصورت روزشمار به نحوی طراحی و چاپ شده  است که هر صفحه مختص یک روز است که علاوه بر فضای کافی برای یادداشت ، دارای جدول ساعت روزانه ، ماه در یک نگاه ، تماس های ضروری روزانه و کادری برای کارهایی که نباید فراموش کرد، قرار گرفته است ،همچنین شما در پایان روز میتوانید در انتهای برگه در محل امتیاز دهی به عملکرد روزانه خود امتیاز از 1 تا 4 بدهید.

سالنامه سفیر