ست مدیران

ست مدیران از مجموعه محصولات سالنامه ژورگراف است که با تنوع هدایای ست شده با سالنامه 98 و بسته بندی شیک برای سلیقه های خاص تولید و عرضه می گردد.

ست مدیران , سررسید 97 , گیفت ست , سالنامه 97

ست مدیران | کد 180

سررسید چرمی  – خودکار – روان نویس

قیمت = 50 هزار تومان

ست مدیران , سررسید 97 , گیفت ست , سالنامه 97

ست مدیران | کد 160

سررسید چرمی- فلش مموری 16 گیگ  – خودکار – روان نویس

قیمت = 98 هزار تومان

ست مدیران , سررسید 97 , گیفت ست , قیمت ست مدیریتی

گیفت ست | کد 350

سررسید متالیک  – خودکار – اتود

قیمت = 37 هزار تومان

ست مدیران , سررسید 97 , گیفت ست , قیمت ست مدیریتی

گیفت ست | کد 440

سررسید اروپایی  – خودکار نفیس – کیف پول چرم

قیمت = 88 هزار تومان

ست مدیران , سررسید 97 , گیفت ست , قیمت ست مدیریتی

ست هدیه مدیران | کد 320

سررسید متالیک  – خودکار و روان نویس یروپن

قیمت = 130 هزار تومان

ست مدیران , سررسید 97 , گیفت ست , هدایای مدیریتی

ست مدیریتی| کد 510

سررسید اروپایی  – خودکار – اتود – پاور بانک – چراغ مطالعه

قیمت = 79 هزار تومان

ست مدیران , سررسید 97 , ست مدیریتی نفیس , هدایای مدیریتی

ست مدیریتی | کد 520

سررسید اروپایی  – خودکار – اتود – پاور بانک – چراغ مطالعه

قیمت = 79 هزار تومان