چاپ پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی را به زبان ساده می توان اینگونه تعریف کرد که یک صفحه حاوی اطلاعات محصول و یا خدمات برای نصب بر روی دیوار است. طراحی و چاپ از مهمترین عناصر تشکیل دهنده یک پوستر ایده آل و موفق است . پیشنهاد می کنیم برای رسیدن به این مهم حتما از طراحان حرفه ای و مشاورین چاپ خبره استفاده نمایید و از اعمال نظرهای شخصی و سازمانی جداً پرهیز کنید .

چاپ پوستر های طراحی شده در ژورگراف

قیمت چاپ پوستر تحریر | ویژه انتخابات 1400

پوستر 70*50

کاغذ تحریر 70 گرمی

پوستر 60*45

کاغذ تحریر 70 گرمی

پوستر 50*35

کاغذ تحریر 70 گرمی

پوستر آ3

کاغذ تحریر 70 گرمی

قیمت چاپ پوستر گلاسه | ویژه انتخابات 1400

پوستر 70*50

کاغذ  گلاسه 130 گرمی

پوستر 60*45

کاغذ  گلاسه 130 گرمی

پوستر 50*35

کاغذ  گلاسه 130 گرمی

پوستر آ3

کاغذ  گلاسه 130 گرمی

تعرفه طراحی پوستر

تعرفه طراحی پوستر

مطالب مرتبط