چاپ سربرگ های طراحی شده در ژورگراف

چاپ سربرگ

ست اداری شامل کلیه ملزوماتیست (سربرگ ، پاکت ، یادداشت ، کارت و … ) که برای انجام مکاتبات و ارتباطات تجاری و اداری توسط شرکت ها و سازمان ها استفاده می گردد. ست اداری معرف و هویت سازمانی هر مجموعه است. حال با تغییر نگرش در مورد ست اداری ،علاوه بر رفع نیاز ملزومات اولیه سازمانی می توان با استفاده از طراحی و چاپ منحصر بفرد تبلیغ کوچک و کم هزینه و در عین حال با تاثیر بسیارقوی برای جذب مخاطب داشته باشیم.

استفاده از نوع کاغذ ، رنگ ، فونت ، طرح و استانداردهای لازم و ضروری و هماهنگی بین این مجموعه بطور غیر مستقیم تاثیر مطلوب و مثبتی را به مخاطب شما انتقال می دهد.

تعرفه چاپ سربرگ | 99


A5


چاپ سربرگ تحریر

نوع چاپ

تیراژ

سایز

زمان تحویل

تحریر 80

150

 هزار تومان 

 تمام رنگی

1.000

21 * 14.8

4 روز

تحریر 80

240

 هزار تومان 

 تمام رنگی

2.000

21 * 14.8

4 روز

تحریر 80

470

 هزار تومان 

 تمام رنگی

5.000

21 * 14.8

4 روز


A4


چاپ سربرگ تحریر

نوع چاپ

تیراژ

سایز

زمان تحویل

تحریر 80

290

 هزار تومان 

 تمام رنگی

1.000

21 * 29.7

4 روز

تحریر 80

460

 هزار تومان 

 تمام رنگی

2.000

21 * 29.7

4 روز

تحریر 80

900

 هزار تومان 

 تمام رنگی

5.000

21 * 29.7

4 روز

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

تعرفه چاپ ست اداری | 99


ست اداری

تعرفه چاپ و صحافی

سربرگ آ4

سربرگ آ5

پاکت نامه - ملخی

پاکت آ4

پاکت آ5

یادداشت 10 در 10

نوع کاغذ

چاپ افست

SET A

3.300.000

تومان

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

2000 عدد

تحریر 100 گرم

تمام رنگی

SET B


1.850.000

تومان

1000 عدد

1000 عدد

1000 عدد

تحریر 100 گرم

تمام رنگی

SET C


1.800.000

تومان

2000 عدد

2000 عدد


1000 عدد

2000 عدد

تحریر 100 گرم

تمام رنگی

SET D


730.000

تومان

1000 عدد

1000 عدد

تحریر 80 گرم

تمام رنگی

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

تعرفه طراحی سربرگ
تعرفه طراحی سربرگ و پاکت
مطالب مرتبط
  • چاپ پاکت

    چاپ پاکت اداری | پاکت آ4 | پاکت عکاسی | پاکت آزمایشگاه و …