چاپ سررسید اختصاصی

امکان درج لوگو داخل صفحات ، اضافه کردن لت رنگی ، آستر بدرقه اختصاصی و جلد با چاپ اختصاصی در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب برای سررسید 99 ژورگراف میسر می باشد.

تعرفه سررسید اختصاصی | سیمی

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 32 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 284.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 253.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 236.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 227.000 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 16 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد =هر جلد 248.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 230.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 221.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 215.000 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 8 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد =هر جلد 229.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 223.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 213.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 209.000 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 4 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 220.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 210.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 208.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 200.000 ریال

تعرفه سررسید اختصاصی | دوخت

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 32 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 264.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 233.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 216.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 207.000 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 16 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 228.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 210.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 201.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 195.000 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 8 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 209.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 203.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 193.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 189.000 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 4 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 200.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 190.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 188.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 180.000 ریال

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

 سالنامه تبلیغاتی

 چاپ سررسید اختصاصی 99 با ویژگی های منحصر بفرد و اقتصادی در زمانی کوتاه و در تیراژ های مختلف تولید می گردد.

ما معتقدیم راز ماندگاری ، در کیفیت تولید ، سلیقه ناب در طراحی و پایبندی به تعهدات می باشد.
خوشحالیم که نزدیک به دو دهه ماندگار به اعتماد شما هستیم.
_______________________________________________________
با انتخاب بهترین ها است که میتوانید به ایده هایتان رنگ واقعیت ببخشید.

European
Royal
customization