چاپ پوستر های طراحی شده در ژورگراف

 


پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی را به زبان ساده می توان اینگونه تعریف کرد که یک صفحه حاوی اطلاعات محصول و یا خدمات برای نصب بر روی دیوار است.

طراحی و چاپ از مهمترین عناصر تشکیل دهنده یک پوستر ایده آل و موفق است . پیشنهاد می کنیم برای رسیدن به این مهم حتما از طراحان حرفه ای و مشاورین چاپ خبره استفاده نمایید و از اعمال نظرهای شخصی و سازمانی جداً پرهیز کنید .


تعرفه طراحی پوستر

258

 

 

تعرفه قیمت چاپ

محاسبه قیمت چاپ پوستر

تعرفه قیمت طراحی

نمونه طرح های آماده