بروشور A4 |

سایز واقعی

♦ چاپ افست | دورو چاپ

♦ سایز گسترده : 29.7 * 21 سانتیمتر

♦ سایز هر لت : 9.9 * 21 سانتیمتر

♦ صحافی = خط تا

» راهنمای ارسال فایل

بروشور سه لت

انواع بروشور سه لت

برای چاپ بروشور 3 لت با توجه به استانداردهای کاغذ و حجم مطالب عموما با سایزهای پیشنهادی زیر چاپ می شود :

• بروشور A4  سایز اکونومیک = 21×29 سانتی متر » هرلت = 9.6×21 سانتی متر
• بروشور A4  سایز واقعی = 21×29.7 سانتی متر » هرلت = 9.9×21 سانتی متر

بروشور 3 لت A4 | سایز گسترده= 29.7×63 سانتی متر » هرلت = 21×29.7 سانتی متر

• بروشور 3 لت خشتی | سایز گسترده = 19.8×59.4 سانتی متر » هرلت = 19.8×19.8 سانتی متر

تعرفه چاپ بروشور- 99


چاپ بروشور


210x297 mm

نوع کاغذ

چاپ افست

تیراژ

خط تا

زمان

روکش سلفون

یو وی موضعی

Starter

750

هزار تومان

گلاسه 135

تمام رنگی

1000

3 روز

Econom

790

هزار تومان

گلاسه 150

تمام رنگی

1000

3 روز

Standard

1250

هزار تومان

گلاسه 200

تمام رنگی

1000

4 روز

Pro

1370

هزار تومان

گلاسه 250

تمام رنگی

1000

4 روز

Lux

1870

هزار تومان

گلاسه 300

تمام رنگی

1000

7 روز

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

مطالب مرتبط