بروشور A4 | سه لت

سایز اکونومیک

♦ چاپ افست | دورو چاپ

♦ سایز گسترده : 29 * 20 سانتیمتر

♦ سایز هر لت : 9.6 * 20 سانتیمتر

♦ صحافی = خط تا

» راهنمای ارسال فایل

سایز بروشور

انواع بروشور 3 لت

برای چاپ بروشور سه لت با توجه به استانداردهای کاغذ و حجم مطالب عموما با سایزهای پیشنهادی زیر چاپ می شود :

• بروشور A4 سه لت |  سایز اکونومیک =  20×29  cm  »   هرلت = 9.6×20 cm
بروشور A4 سه لت |  سایز واقعی  =  21×29.7 cm   »   هرلت = 9.9×21 cm

• بروشور 3 لت A4    |  سایز گسترده=  29.7×63 cm   »  هرلت = 21×29.7 cm

• بروشور 3 لت خشتی | سایز گسترده = 19.8×59.4 cm  »  هرلت = 19.8×19.8

تعرفه چاپ بروشور – 99


چاپ بروشور


20x29 cm

نوع کاغذ

چاپ افست

تیراژ

خط تا

روکش سلفون

موضعی براق

زمان

Starter

550

هزار تومان

گلاسه 135

تمام رنگی

1000

3 روز

Econom

780

هزار تومان

گلاسه 150

تمام رنگی

1000

3 روز

Standard

1290

هزار تومان

گلاسه 200

تمام رنگی

1000

4 روز

Pro

1390

هزار تومان

گلاسه 250

تمام رنگی

1000

4 روز

Lux

1990

هزار تومان

گلاسه 300

تمام رنگی

1000

7 روز

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

مطالب مرتبط