سالنامه ژورگراف

سالنامه سفیر ژورگراف امسال در قطع وزیری چاپ و تولید گردیده است. سالنامه 1403 سفیر با جلد ساده ولی جذاب مخاطبین خاص خود را دارد.
سالنامه سفیر به‌صورت روزشمار به نحوی طراحی و چاپ شده است که هر صفحه مختص یک روز است که علاوه بر فضای کافی برای یادداشت، دارای جدول ساعت روزانه، ماه در یک نگاه و کادری برای کارهایی که نباید فراموش کرد، قرار گرفته است.

 سالنامه سفیر | وزیری