سررسید رویال

زندگی روزمره گاهی می‌تواند با شما بجنگد، هفته‌ها و ماه‌ها کجا رفتند؟ کلی کار انجام نداده و فراموش شده دارید! زیرا برای غافلگیری این نوع زندگی می‌توانید به کمک سررسید 1403 ژورگراف برای یک سال برنامه‌ریزی کنید. طراحی سررسید ژورگراف به نحوی است که هر صفحه مختص یک روز است که علاوه بر فضای کافی برای یادداشت، دارای جدول ساعت روزانه، ماه در یک نگاه، تماس‌های ضروری روزانه و کادری برای کارهایی که نباید فراموش کرد، قرار گرفته است.

سررسید رویال

  • 115.000 تومان

    قیمت هر عدد سررسید