امکان درج لوگو داخل صفحات ، اضافه کردن لت رنگی ، آستر بدرقه اختصاصی و جلد با چاپ اختصاصی در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب برای سررسید 1401 ژورگراف میسر می باشد.

چاپ سررسید اختصاصی

تعرفه سررسید اختصاصی | سیمی

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 4 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 580.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 560.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 553.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 545.000 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 8 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 650.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 575.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 565.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 555.000 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 16 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 650.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 610.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 590.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 580.000 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 32 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 740.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 660.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 610.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 600.000 ریال

تعرفه سررسید اختصاصی | دوخت

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 4 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 480.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 460.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 455.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 445.000 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 8 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 510.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 475.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 465.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 455.000 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 16 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 550.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 510.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 490.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 480.000 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 32 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 660.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 560.000 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 510.000 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 500.000 ریال

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

 سالنامه تبلیغاتی

 چاپ انواع سررسید 1401 با ویژگی های منحصر بفرد و اقتصادی در زمانی کوتاه و در تیراژ های مختلف تولید می گردد.

ما معتقدیم راز ماندگاری ، در کیفیت تولید ، سلیقه ناب در طراحی و پایبندی به تعهدات می باشد.

خوشحالیم که نزدیک به دو دهه ماندگار به اعتماد شما هستیم.
_______________________________________________________
با انتخاب بهترین ها است که میتوانید به ایده هایتان رنگ واقعیت ببخشید.

European
Royal
customization