امکان درج لوگو داخل صفحات ، اضافه کردن لت رنگی ، آستر بدرقه اختصاصی و جلد با چاپ اختصاصی در کوتاه ترین زمان و قیمت مناسب برای سررسید 1400 ژورگراف میسر می باشد.

چاپ سررسید اختصاصی

تعرفه سررسید اختصاصی | سیمی

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 4 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 347.500 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 333.700 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 328.800 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 326.500 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 8 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد =هر جلد 360.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 341.900 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 334.600 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 331.000 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 16 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 385.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 359.500 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 347.500 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 341.500 ریال

سررسید 99 , سررسید اختصاصی , چاپ سررسید 99 , چاپ سررسید اختصاصی , سررسید ۹۹
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 32 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی سیمی دوبل
 • 16 تصویر زیبا + اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد =هر جلد 452.000 ریال
تیراژ 1000 عدد =هر جلد 392.500 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 372.500 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 361.500 ریال

تعرفه سررسید اختصاصی | دوخت

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • جلد اختصاصی با روکش سلفون
 • 32 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 297.500 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 283.700 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 278.800 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 276.500 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 16 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد =هر جلد 310.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 291.900 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 284.600 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 281.000 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 8 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد = هر جلد 335.000 ریال
تیراژ 1000 عدد = هر جلد 309.500 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 297.500 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 291.500 ریال

چاپ سررسید اختصاصی 99
 • چاپ جلد اختصاصی با سلفون
 • 4 صفحه گلاسه اختصاصی
 • وزیری روزشمار
 • کاغذ تحریر 70 گرم سفید
 • صحافی دوخت
 • اطلاعات مهندسی
 • سایز = 17 در 24 سانتی متر

تیراژ 500 عدد =هر جلد 402.000 ریال
تیراژ 1000 عدد =هر جلد 342.500 ریال
تیراژ 2000 عدد = هر جلد 322.500 ریال
تیراژ 5000 عدد = هر جلد 311.500 ریال

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

 سالنامه تبلیغاتی

 چاپ انواع سررسید 1400 با ویژگی های منحصر بفرد و اقتصادی در زمانی کوتاه و در تیراژ های مختلف تولید می گردد.

ما معتقدیم راز ماندگاری ، در کیفیت تولید ، سلیقه ناب در طراحی و پایبندی به تعهدات می باشد.

خوشحالیم که نزدیک به دو دهه ماندگار به اعتماد شما هستیم.
_______________________________________________________
با انتخاب بهترین ها است که میتوانید به ایده هایتان رنگ واقعیت ببخشید.

European
Royal
customization