چاپ فاکتور

اوراق اداری شامل کلیه فرم های که برای ثبت و اعلام یک موضوع داخلی و خارجی یک مجموعه استفاده می شود اطلاق می گردد.
ژورگراف علاوه بر چاپ فاکتور رسمی انواع سند دریافت و پرداخت ، برگه مرخصی ، فرم ماموریت ، درخواست کالا، رسید انبار ، رسید ورود کالا ،

رسید خروج کالا ، فرم سرویس کار ، رسید صندوق و … را چاپ و صحافی میکند

چاپ فاکتور رسمی با شماره ملخی

تعرفه چاپ , قیمت چاپ آنلاین
چاپ فاکتور , چاپ فاکتور رسمی کاربن لس , نمونه فاکتور رسمی
تعرفه چاپ فاکتور | 1401Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

فاکتور 3 نسخه ای 

1085

هزار تومان

1000 شماره

کاغذ کاربن لس

شماره سریال ملخی

A5  = 14.5 x 21 cm

20 دسته

چاپ تک رنگ افست

پرفراژ یا سرچسب

فاکتور 2 نسخه ای

800

هزار تومان

1000 شماره

کاغذ کاربن لس

شماره سریال ملخی

A5  = 14.5 x 21 cm

20 دسته

چاپ تک رنگ افست

پرفراژ یا سرچسب

فاکتور 3 نسخه ای 

1690

هزار تومان

1000 شماره

کاغذ کاربن لس

شماره سریال ملخی

A4  = 29.7 x 21 cm

20 دسته

چاپ تک رنگ افست

پرفراژ یا سرچسب

فاکتور 2 نسخه ای

1200

 هزار تومان

1000 شماره

کاغذ کاربن لس

شماره سریال ملخی

A4  = 29.7 x 21 cm

20 دسته

چاپ تک رنگ افست

پرفراژ یا سرچسب

در صورتی که تعرفه محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید

تعرفه طراحی فاکتور


تعرفه طراحیفرم های اداری ( قبض ، رسید و ... )

طراحی فاکتور رسمی

طراحی فاکتور رسمی ( طبق طرح آرشیو ژورگراف )

طراحی طرح پیشنهادی

تعداد اصلاح طرح

Plan A

business

هر مورد 400.000 تومان

450.000 تومان

100.000 تومان

2 اتود

3 مرحله

Plan B

premium

1.500.000 تومان

2.000.000 تومان

-

3 اتود

3 مرحله

مطالب مرتبط
به این مقاله چند ستاره میدین ؟
[کل: 7 میانگین: 5]