چاپ پوستر

چاپ پوستر تبلیغاتی را به زبان ساده می توان اینگونه تعریف کرد که یک صفحه حاوی اطلاعات محصول و یا خدمات برای نصب بر روی دیوار است. طراحی و چاپ از مهمترین عناصر تشکیل دهنده یک پوستر ایده آل و موفق است . پیشنهاد می کنیم برای رسیدن به این مهم حتما از طراحان حرفه ای و مشاورین چاپ خبره استفاده نمایید و از اعمال نظرهای شخصی و سازمانی جداً پرهیز کنید .

چاپ پوستر های طراحی شده در ژورگراف

تعرفه چاپ پوستر
تعرفه چاپ , قیمت چاپ آنلاین

تعرفه طراحی پوستر


تعرفه طراحی


طراحی پوستر

طراحی آگهی مجله یا روزنامه

طراحی رول آپ . بنر . استند

طراحی آگهی صفحات مجازی

تعداد طرح پیشنهادی

تعداد اصلاح طرح

Plan A

business

2.000.000 تومان

1.500.000 تومان

1.500.000 تومان

700.000 تومان

2 اتود

3 مرحله

Plan B

premium

5.000.000 تومان

3.000.000 تومان

3.000.000 تومان

1.500.000 تومان

3 اتود

3 مرحله

مطالب مرتبط