پاکت رادیولوژی

پاکت رادیولوژی متناسب با نوع رادیوگرافی از سایز های مختلفی برخوردار است. پاکت رادیولوژی استاندارد علاوه بر محافظت رادیوگرافی در برابر نور خورشید باید از خمیدگی فیلم نیز جلوگیری نماید.

استفاده از نوع کاغذ ، انتخاب طرح جذاب ، چاپ و صحافی با کیفیت برای پاکت بطور غیر مستقیم تاثیر مطلوب و مثبتی را به مخاطب شما انتقال می دهد.

پاکت رادیولوژی | طراحی و چاپ شده در ژورگراف

تعرفه طراحی پاکت رادیولوژی

طراحی پاکت رادیولوژی
مطالب مرتبط